Thygessons bussar i Broby är ett växande företag som i sin dagliga 
verksamhet ska ta hänsyn till miljön. 

Den miljöbelastning som finns i förtaget i dag ska vi försöka att eliminera
så snart andra produkter finns tillgängliga på marknaden som visar på mindre
miljöbelastning. 
Thygessons bussar ska medverka till att få allmänheten att använda 
kollektivtrafiken för att minska utsläpp ifrån andra fordon som används för persontransporter. 
När vi köper in produkter till vår verksamhet ska vi ta hänsyn till vilka 
effekter det får för kretsloppet och miljön. 
Vi ska i vår verksamhet försöka att endast använda produkter som är biologisk nedbrytningsbara.
De kemikalier som används bör i största möjliga utsträckning inte ha några 
effekter på människan och miljön.
Våra medarbetar ska involveras i vårt miljöarbete.
Vårt arbete ska i den utsträckning det går bygga på att de överblivna 
produkter som går att införas i det naturliga kretsloppet ska återanvändas. 
Så snart det är möjligt ska Thygessons bussar införa ett miljöledningssystem 
som bygger på ISO 14001

                                                       

STARTSIDA
FÖRETAGET
 RESOR
LEDIGA JOBB
LÄNKAR
MILJÖ
 VÅRA BUSSAR
 BUSSAR TILL SALU